הגדרת תנאי שימוש – אתר אינטרפז:

אינטרפז טכנולוגיות בע"מ © – כל הזכויות שמורות.

כתב ויתור:

חברת אינטרפז טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") משתדלת להבטיח כי המידע המסופק באתר זה הוא נכון ומלא. עם זאת, החברה אינה מספקת כל אחריות לנכונות המידע, לשלמותו או לעדכניות תוכנו. האמור, חל גם על כל קישורים ישירים או עקיפים לאתרים אחרים.

החברה אינה נושאת בכל אחריות לתוכן אתרי האינטרנט שאליהם ניתן קישור. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ו/או תוספות למידע שסופק, ללא כל הודעה מוקדמת.

כל תוכן, חומרים, תכניות, מערכים, תמונות, ציורים, קטעי וידאו של אתר זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים וכללי הגנה על קניין רוחני אחרים. החברה היא הבעלים הבלעדי של התכנים, החומרים והמידע בתאר זה ו/או לה יש בידיה היתר מהבעלים החוקיים להשתמש בו. כל הזכויות שמורות.

כמו כן, החברה אינה אחראית על כל הפרה של זכויות קניין רוחני של צד שלישי ו/או זכויות סטטוטוריות ו/או קנייניות אחרות הנובעות משימוש באתר זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש, לשמור ו/או להעתיק את תוכן האתר או חלקו, קטעי וידאו ותמונות המוצגים באתר זה לשימוש פרטי בלבד, וזאת עם סימן ברור למקור החומר ו/או המידע.

באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילות המשתמש באתר והמנתחות אותה לצורך שיפור האתר והשימוש בו. כמו כן, המידע הנמסר על-ידי המשתמשים עשוי להישמר במאגרי החברה ולשמש אותה, בין היתר, לצורך משלוח מידע למשתמשים הנ"ל.

חל איסור מוחלט לשנות ו/או להסיר הודעות זכויות יוצרים ו/או שמות מותג ו/או מידע ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר. לא ניתן לעשות כל שימוש מסחרי באלו ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

משתמשי האתר אינם רשאים לעשות כל שימוש בתמונות ו/או סרטונים ו/או תכני האתר ולרבות לצורך פרסומם באתרים, שירותים או הצעות מסחריות אחרות.

החברה איננה אחראית בגין כל הפסד, ישיר או עקיף, לרבות בגין רווחים שאבדו, הנובעים או קשורים למידע המסופק באתר זה.

חל איסור מוחלט לשלב, לקשר או להציג אתר זה או את תוכנו באמצעות לינק קישור.

נבהיר כי כל מעבר של נתונים ביחס לחברה באינטרנט (למשל, בעת תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני) מאובטח. כן קיימת הגנה מלאה על מידע מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים, וחל איסור על עשיית שימוש במידע זה.

החברה אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר ו/או המתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם או באתר זה. החברה שומרת לעצמה כל זכות לפעולה משפטית במקרה של פרסום לא רצוי, כגון דואר זבל דואר אלקטרוני.

כמו כן, באתר החברה תוכלו למצוא קישוריות (לינקים) ו/או הפניות המקשרות אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה.

באמצעות גישה וגלישה באתר זה, אתה נותן את הסכמתך ומקבל את כל התנאים וההודעות המוזכרים כאן. אם אינך מעוניין לקבל את התנאים האמורים ואת כתב ויתור זה במלואו, אנא הימנע משימוש באתר זה.

הגנת מידע

המפעילים של אתר זה מקנים חשיבות רבה לאחריות על המידע האישי שלך. אנו מטפלים בנתונים האישיים שלך בסודיות ובהתאם לחוק הגנת הצרכן ולמדיניות הפרטיות.

אנו עושים את מירב המאמצים להגן על המידע שלך בכל כלי טכני וארגוני ומוודאים מול כל ספקי השירותים החיצוניים שלנו, שאלה עומדים בכללי חוק הגנת הצרכן ומדיניות הפרטיות כאמור.

שים לב כי כל העברת נתונים באמצעות האינטרנט (לדוגמה, בעת תקשורת באמצעות דואר אלקטרוני) עשויה להוביל לפגיעה באבטחת מידע. יובהר כי הגנה מלאה על נתוני הגישה של צד שלישי אינה אפשרית.

קבצי "Cookies"

אתר זה עושה שימוש בקבצי Cookies שאינם פוגעים במחשב שלך ואינם מכילים וירוסים. קבצי Cookies משמשים כדי להפוך את ההצעה שלנו ליותר יעילה, מאובטחת וידידותית למשתמש. קבצי Cookies הינם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים במחשב על ידי הדפדפן שלך.

רוב קבצי ה Cookiesשאנו משתמשים בהם נקראים session cookies"". קבצים אלה נמחקים אוטומטית לאחר הביקור שלך. קבצי Cookie אחרים יישמרו במכשיר שלך עד שתמחק אותם. קבצי Cookie אלה מאפשרים לזהות את הדפדפן בפעם הבאה שתבקר באתר.

באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך ולאפשר את קבצי ה-Cookie במקרים בודדים, לקבל קבצי Cookie במקרים מסוימים, ולאפשר מחיקה אוטומטית של קבצי Cookie בעת סגירת הדפדפן. שים לב כי השבתת קבצי Cookie עשויה להגביל את הפונקציונליות של אתר זה.

טופס יצירת קשר

באם תשלח אלינו שאלה באמצעות טופס יצירת קשר, הפרטים שלך המוזנים בטופס, כולל פרטי הקשר שסיפקת שם, יאוחסנו על מנת לעבד את הבקשה ולצורך שאלות מעקב. לא נשתף מידע זה ללא הסכמתך.

נתוני קטלוג (עלון)

אם ברצונכם לקבל את קטלוג (עלון) החברה, אנו זקוקים לכתובת הדוא"ל שלכם ולמידע המאפשר לנו לוודא שאתם הבעלים של כתובת הדואר האלקטרוני שצוינה וכי אתם מסכימים לקבל את קטלוג (עלון) החברה. נתונים נוספים לא יאספו. אנו משתמשים בנתונים אלה באופן בלעדי למסירת המידע המבוקש ולא מעבירים אותו לידי גורם שלישי אחר.

ניתוח נתונים של Google:

בהתבסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו (כלומר, העניין בניתוח, באופטימיזציה ובפעולה הכלכלית של ההצעה המקוונת שלנו, אנו משתמשים ב- Google Analytics, שהינו שירות ניתוחי אינטרנט שסופק על ידי . Google

שירות הניתוח משתמש ב Cookieעל מנת לנתח את פעילות המשתמשים באתר. המידע שנאסף ונשמר באמצעות קבצי ה- Cookie אודות שימושך, יועבר לידי Google ויוחזק על גבי שרתיה.

Google תעשה שימוש במידע שנאסף, לרבות לצורך הפקת דו"חות פעילות באתר והערכת שימושך באתר. Google עשויה להעביר את המידע לידי צד ג', באם תידרש לעשות זאת על פי דין ו/או לצורך עיבוד המידע באמצעות צד ג' אשר פועל מטעמה. יובהר כי Google לא תשייך את כתובת הIP שלך לכל נתון אחר השמור בידה.

יש באפשרותך למנוע שמירת קבצי Cookie באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הנך עושה שימוש, אך בשל כך ייתכן כי יחולו בעיות בשימוש באתר.

בעצם השימוש באתר, אתה נותן את הסכמתך לביצוע שירות הניתוח, המתואר לעיל, באמצעות חברת Google.

לקבלת מידע נוסף על השימוש בנתונים של Google, קרא את מדיניות הפרטיות של Google (https://policies.google.com/privacy) ואת הגדרות המודעות של מודעותGoogle (https: //adssettings. Google.com/authenticated).

תוסף פייסבוק (Facebook)

על הדפים שלנו קיים לינק של הרשת החברתית פייסבוק. הלינק של פייסבוק יכול להיות מוכר על ידי הלוגו של פייסבוק באתר שלנו. סקירה כללית של הלינקים של Facebook ניתן למצוא כאן: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

כאשר אתה מבקר בדפים שלנו, הלינק יוצר חיבור ישיר בין הדפדפן שלך לבין שרת פייסבוק. פייסבוק מקבל מידע לגבי ביקורתך באתר שלנו עם כתובת ה- IP שלך. אם תלחץ על כפתור "Like-Button" של Facebook בזמן שאתה מחובר לחשבון הפייסבוק שלך, תוכל לקשר את התוכן של הדפים שלנו לפרופיל שלך בפייסבוק. כתוצאה מכך, Facebook יכולה להקצות את הביקור בדפים שלנו לחשבון המשתמש שלך. אנו מציינים כי אנחנו כספק של הדפים איננו מודעים לתוכן הנתונים המועברים והשימוש בהם על ידי פייסבוק. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות של Facebook בכתובת http://www.facebook.com/policy.php

אם אינך מעוניין ש- Facebook ישלב את הביקור שלך בדפים שלנו עם חשבון המשתמש שלך ב- Facebook, צא מחשבון הפייסבוק שלך.

תוסף טוויטר (Twitter)

פונקציות של שירות טוויטר משולבים באתרים שלנו. באמצעות טוויטר והפונקציה "Re-Tweet", האתרים שבהם אתה מבקר מקושרים לחשבון הטוויטר שלך ומשותפים עם משתמשים אחרים. נתונים אלה מועברים גם לטוויטר. אנו מציינים כי אנחנו כספק של הדפים אינם מודעים לתוכן הנתונים המועברים והשימוש שלהם על ידי טוויטר.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות של Twitter בכתובת http://twitter.com/privacy

ניתן לשנות את הגדרות הפרטיות שלך ב- Twitter בהגדרות החשבון בכתובת: http://twitter.com/account/settings.

תוסף אינסטגרם (Instagram)

פונקציות של שירותי Instagram משולבים בצד שלנו. אם אתה מחובר לחשבון Instagram שלך, אתה יכול לקשר את התוכן של הדפים שלנו לפרופיל Instagram שלך על ידי לחיצה על כפתור Instagram. זה מאפשר ל-Instagram לקשר את הביקור בדפים שלנו עם חשבון המשתמש שלך. אנו מציינים כי אנחנו כספק של הדפים לא מקבלים ידע של התוכן של הנתונים המועברים ואת השימוש בהם על ידי Instagram.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות הפרטיות של Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

תוסף לינקדין (LinkedIn)

האתר שלנו משתמש בתכונות של רשת LinkedIn. בכל פעם שאתה מבקר באחד הדפים שלנו המכיל את תוכנת ה-LinkedIn, הוא יתחבר לשרתים של LinkedIn. LinkedIn יודיע לך שביקרת באתר האינטרנט שלנו באמצעות כתובת ה- IP שלך. אם תלחץ על הלחצן "המלץ" של LinkedIn תוך שאתה מחובר לחשבון LinkedIn שלך, אתר LinkedIn יוכל לקשר את הביקור שלך לאתר שלנו איתך ועם חשבון המשתמש שלך. אנו מציינים כי אנחנו כספק של הדפים אין ידע על התוכן של הנתונים המועברים ואת השימוש שלהם על ידי LinkedIn.

לקבלת מידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות של LinkedIn בכתובת:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

תוסף YouTube

האתר שלנו משתמש בלינק מדף YouTube המופעל על ידי Google. כאשר אתה מבקר באתר YouTube, אתה תהיה מחובר לשרתים של YouTube. שרת Youtube יידע איזה מהדפים שבו ביקרת.

אם אתה מחובר לחשבון ה-YouTube שלך, YouTube מאפשר לך לשייך את התנהגות הגלישה שלך ישירות לפרופיל האישי שלך. תוכל למנוע זאת על ידי כניסה לחשבון YouTube שלך.

לקבלת מידע נוסף על אופן הטיפול בנתוני משתמש, עיין במדיניות הפרטיות של YouTube בכתובת:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

פרשנות באתר זה

בנוסף להערה שלך, פונקציית ההערה בדף זה תכלול גם מידע על מועד יצירת ההערה, ואם אינך אנונימי, שם המשתמש שבחרת.

הצפנת SSL

אתר זה משתמש בהצפנת SSL מטעמי אבטחה וכדי להגן על שידור תוכן רגיש, כגון הבקשות שאתה שולח אלינו כמפעיל האתר. אתה יכול לזהות חיבור מוצפן על ידי שינוי שורת הכתובת של הדפדפן מ "http: //" ל "https: //" ואת סמל המנעול בדפדפן שלך.

אם הפעלת הצפנת SSL, לא ניתן לקרוא את הנתונים שאתה שולח אלינו על ידי צד שלישי.

הזכות למידע, למחיקה ולחסימה

בכל עת יש לך את הזכות לקבל מידע חינם על הנתונים האישיים המאוחסנים לגביך, המקור שלהם, הנמען, את מטרת עיבוד הנתונים ואת הזכות לתקן, לחסום או למחוק את הנתונים הללו. לקבלת מידע נוסף על נתונים אישיים אתה יכול לפנות אלינו בכל עת בכתובת הרשומה בחותמת מטה.

אופציית פרסום הודעות דוא"ל

השימוש בנתוני הקשר המתפרסמים לצורך שליחת חומר פרסומי (קטלוג החברה) וחומר אינפורמטיבי נדחה בזאת. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לנקוט בכל פעולה משפטית במקרה של שליחת מידע פרסומי לא רצוי, לדוגמה באמצעות דואר זבל.

אחריות ושיפוי

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים, לרבות, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד, כספי או אחר (לרבות הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כישלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב, ישראל.