רמת שירות 1

רמת שירות 1

משרד התחבורה קבע הנחיות לתכנון חניה, רוחב המעבר הנתון קובע את גודל תא החניה.תקן זה נקרא רמת שירות.

התקן קובע טבלה, שמציגה את החישוב המבוסס, על-פי היחס בין רוחב המעבר בחניון וגודל תאי החניה עצמם - ככל שרוחב המעבר גדול יותר, כך הנהג יכול לעשות סיבוב רחב יותר לתוך תא החניה בצורה בטוחה, ולחנות את רכבו ללא תמרונים מיותרים.

כאשר מדובר בחנית מגורים, הרשויות מאשרות אפילו חניה עד רמת שירות שלוש. אולם, לפי הנחיות התכנון, כאשר נעשה שימוש במתקן חניה, המקום שעליו מורכב מתקן החניה חייב להיות תואם לרמת שירות אחת.

מתקני החניה ההידראוליים של אינטרפז תואמים בצורה מלאה את תקן רמת שירות אחת, תוך שמירה על תכוניות בניית החניון המקוריות.

זאת לעומת רוב מתקני החניה הקיימים כיום בשוק, שעבורם יש להתקין תשתיות נלוות כגון: גדרות, עמודים ועוד. תשתיות אשר גוזלות כשלושים עד ארבעים סנטימטר מרוחב כל תא חניה בחניון.

כלומר, בעת תכנון חניון עם מתקני חניה, המחויב ברמת שירות אחת, על הקבלן להגדיל את שטח כל תא חניה בשלושים עד ארבעים סנטימטר לטובת תשתיות מתקני החניה.

להגדלה זו, יש משמעויות קונסטרוקטיביות וכלכליות מידיות; כך לדוגמא, שלושה מקומות חניה מצריכים עוד כמטר בנוי של חניון.

העובדה כי לרוב מפתחי החניה מתוכננים מראש על פי התקן ולא על-פי נתוני השטח, המצריכים עוד כשלושים עד ארבעים סנטימטר עודפים עבור כל מתקן חניה, גורמת לשני דברים עיקריים:

לצמצומן של מספר החניות בחניון בכדי לעמוד ברוחב הנתון ולשמור על תקן החניה;

ולתביעות לאי-עמידה בתקני החוק, מצד רוכשי הדירות, לרוב, לאחר ביקורת של מהנדס בדק.

שימו לב! במתקנים ההידראוליים של אינטרפז, שטח הברוטו של המתקן שווה לשטח הנטו של המתקן. עובדה המאפשרת לשלבם בכל חניון מבלי לחרוג מפרופורציות התכנון המקורי .

המתקנים ההידראוליים שלנו מורכבים מקונסטרוקציה אחורית והפרופילים שלהם SEAMLES.

כך שאין צורך בהתאמות רוחב. אין צורך בגדרות ביטחון בין המתקנים עצמם. יש מעבר רחב ונוח לכלי רכב, ומתאפשרת פתיחת דלת לרווחה בכל מתקן בחניון ללא תלות במיקומו

לנו זה רק נראה טבעי, שמתקני החניה מספר אחת בשוק יעמדו בצורה מלאה בתקן שירות רמה אחת.

שרטוטים:

 

 

Ramat_Sherut_1_Sirtutim


טבלאות:

Ramat_Sherut_1_Tables