חניה בזווית
חסכונית

N3102

דגם המאפשר חניה אפקטיבית בשטחים מצומצמים ביותר. פלטפורמות מתקן זה נמצאות בשיפוע קל של 9 מעלות בעת הגישה. עובדה המבטיחה חיסכון נוסף במקום הנדרש למתקן תוך שמירה מלאה על נוחות ההפעלה  והכניסה של המשתמש לרכב.

שרטוטים:


תמונות: