מכפיל חניה קלאסי
עם בור

N4402

מכפיל חניה סטנדרטי עם בור. דגם זה מאפשר חניה לשתי מכוניות, בלתי תלויות זו בזו, מיועד בעיקר לבתי מגורים וחניונים מרווחים יחסית. המכפיל חוסך בניית קומת חנייה נוספת תוך ניצול מירבי של מידות החניון הנתונות. ניתן להחנות על N-4402 את כל סוגי הרכבים הסטנדרטים. חניית רכבים מסחריים וג'יפים אפשרית על ידי התאמה מיוחדת של מידות המתקן לצרכי הלקוח.

יתרונות מוצר:

  • כניסת ויציאת כל אחת מהמכוניות החונות במתקן מתבצעת אופקית וללא תלות במכונית השניה

שרטוטים:

תמונות: