N5202

רמת שירות 1 - מתקן ללא עמודים
עם בורות, וללא שרשראות

N5202

מכפיל פי 2 את מקומות החניה, עם בור, באיזורים עם תקרה נמוכה במיוחד של 2.20 מטר. מבוסס על חניה בקומה תחתית ובקומת מפלס 0-0. הוצאת והכנסת הרכבים למתקן הינה ללא תלות של הרכבים זה בזה.

יתרונות מוצר:

  • המתקן קונזולי ללא עמודים, עובדה המאפשרת תמרון רב ופתיחת דלתות לרווחה.
  • המתקן נטול שרשראות = פחות רעש תפעולי ופחות תקלות אפשריות.
  • מותאם לרמת שירות 1

שרטוטים:


 תמונות: