בניית המערכת בין
גבול מגרש לקו בנין

N8000 +דור 5

החניון האוטומטי מוריד את גודש החניה באיזור כולו. במקום פתרון הכרוך במעלית רכב, אליה צריך הדייר להכנס עם רכבו - הליך הלוקח בממוצע כ-4-5 דקות הן בכניסה והן ביציאה מהחניון.

יתרונות מוצר:

    • זמן הכניסה לחניון איננו רלוונטי כלל וזמן היציאה מהחניון הינו בין 58  ל-150 שניות בלבד.

 


שרטוטים: