פרוייקטים:

מתקן הידראולי מדגם: Quadro T3
ללא עמודים במרכז המתקן
רח׳ האמנים 12 תל-אביב

כאן יגיע טקסט

אדריכלים: 

מנהל פרויקט:

למידע נוסף על הדגם


תמונות ושרטוטים: