DE 38

DE 38

חניה בהנאה

DE 38 הינו מתקן הידראולי דו-מפלסי שעוצב במיוחד עבור אזורי חניה מרווחים יחסית. המתקן מאפשר לשני רכבים לחנות בנוחות מקסימלית על גבי שטח שבעבר יועד לרכב אחד בלבד.

מתקן ה-DE 38 מכפיל את החניה באמצעות כריית בור, ובכך חוסך בניית קומת חניה נוספת לגובה. המתקן מתאים לכל סוגי הרכבים הסטנדרטיים, וניתן להתאים את מידותיו במיוחד עבור חניית ג'יפים ורכבים מסחריים.  

מבחינה תפעולית, אין כל תלות בין הרכבים החונים. הכניסה אל והיציאה מן ה-DE 38 מתבצעים באופן אופקי, מה שמעניק לנהגים את החופש לחנות את רכבם במתקן ולצאת ממנו מתי שרק ירצו. תוסיפו את איכות השירות של אינטרפז, וקיבלתם מכפיל חניה יעיל, אמין ומשתלם.

קבצים להורדה