• Main image

אינטרפז. ההצלחה שלנו כבר חונה בשטח.

אינטרפז. חונים ומתקדמים.

אינטרפז טכנולוגיות בע"מ מובילה את מהפכת החניה בישראל. החברה, שהוקמה ב-1996, מייצרת פתרונות מתקדמים להכפלת חניה – מערכות הידראוליות, סמויות ורובוטיות – המאפשרים לדיירים ליהנות ממספר מקסימלי של חניות על גבי שטחים מצומצמים.