DE 61

DE 61

איכות החניה עולה קומה

DE 61 הינה מערכת חניה חצי-אוטומטית המיועדת לאזורים בעלי תקרה נמוכה (3.30 מטר ואילך בלבד).

מערכת זו, המותאמת לרמת שירות 1 של משרד התחבורה, מורכבת מקומת חניה קרקעית וקומת חניה עילית, המכפילות את מספר מקומות החניה בבניין.

סטנדרט האיכות של אינטרפז בא לידי ביטוי מרבי גם ב-DE 61. כיון שמדובר במכפיל חניה עילי, אין צורך בכריית בור תת-קרקעי. אך בניגוד למתקנים אחרים ללא בור, יכולים הנהגים להיכנס ולצאת מן ה-DE 61 ללא תלות ברכבים האחרים. במקביל לחופש המקסימלי בהכנסת והוצאת הרכבים, נהנים הנהגים גם מיכולת תמרון רבה בעת החניה – הודות להיעדר העמודים במתקן. בנוסף, המערכת נטולת שרשראות, מה שמייצר תפעול שקט ופחות מועד לתקלות.  

קבצים להורדה

מפרט טכני