DE 611

מתקן מדגם DE-611

DE-611 הינה מערכת חצי-אוטומטית מהפכנית שהופכת אזור של חניות עוקבות (חסומות) לחניה מרובעת, ללא תלות בין הרכבים החונים, תוך ניצול הגובה הקיים. לשם המחשה, ניתן לנצל שטח של 3 חניות חסומות בכדי ליצור 10 מקומות חניה ללא תלות בין הרכבים.

DE-611 מנצל שטח נתון באופן מקסימלי ויוצר חניות זמינות, נפרדות ובלתי תלויות. ניתן להסיר רכב ללא צורך בהסעת רכב חוסם.

מתקן חניה זה מגדיל את הנוחות למשתמש. היות ומקומות החניה אינם חוסמים אחד את השני, ניתן להפוך את החניות ה"עמוקות" ולחלקם לדיירים שונים בפרויקט.

DE-611 משמר את היתרונות של מתקן מדגם DE-61 ומגדיל את הנוחות למשתמשים. המתקן הינו נטול עמודים המפריעים לתמרון ולפתיחת הדלתות. כמו כן, מתקן החניה מספק משטח דריכה ישר.

מפרט טכני