DE 613

מתקן מדגם DE-613

מכפיל חניה עילי חצי אוטומטי

DE-613 הינה מערכת חצי-אוטומטית המסוגלת להפוך אזור של חניות עוקבות (חסומות) לחניה מחומשת, ללא תלות בין הרכבים החונים, תוך ניצול הגובה הקיים ויכולת הנמכה מקומית. כך לדוגמא, יכולה המערכת להפוך שטח של 3 חניות חסומות ל-15 חניות – ללא תלות בין הרכבים.

כמתקן חניה מהפכני, DE-613 מנצל שטח נתון באופן מקסימלי ליצירת חניות זמינות, נפרדות ובלתי תלויות. המתקן מאפשר להסיר רכבים ללא צורך בהסעת רכבים חוסמים, ובכך מגדיל את הנוחות למשתמש.

למערכת יתרונות רבים נוספים. כיון שמקומות החניה אינם חוסמים אחד את השני, ניתן "להעמיקם" ולחלקם לדיירים שונים בפרויקט. המערכת שומרת על יתרונותיהם של מתקנים מדגם DE-61 ו-DE-63 ומאפשרת לחונים ליהנות מחניה ללא עמודים, עם מרחב תמרון ומפתח דלתות רחב. בנוסף, משטח הדריכה של המתקן הינו ישר.

מפרט טכני