DE 10

DE 10

פתרון חניה היוצר מקומות חניה באזורים שאינם ברי שימוש באופן רגיל, כגון: מאחורי עמודים ובפינות החניון.
פלטת החניה ניתנת לתזוזה רוחבית. ניתן להציב מספר פלטות זו לצד זו ובשורות עוקבות בהתאם לתנאי השטח של החניון.

יתרונות מוצר:

  • עד 100% תוספת מיידית לשטח החניון.
  • הפלטות נעות על גבי פסים המקובעים ברצפת החניון.
  • מונע חסימת רכבים חונים.
  • ידידותי וקל לתפעול.
  • מתקן שקט במיוחד .