DE 48

DE 48

הגדרה חדשה לנוחות חניה

DE 48 הינו מתקן הידראולי דו-מפלסי המביא בשורה חדשה לעולם החניה.

מדובר במתקן המותאם לרמת שירות 1 לפי דרישות משרד התחבורה, המגדיל את שטח החניה האישית ב-30 ס"מ נטו הודות למיקום העמודים בחלקו האחורי של המתקן ולא מצדדיו. עקב כך, נהנים הנהגים ממרחב תמרון רחב ומפתיחת דלתות נוחה ביותר.

ברמת התפעול, המתקן נטול שרשראות ולכן שקט יותר וחשוף פחות לתקלות. ה-DE 48 מעוצב באופן נקי ומודרני, עם פלטות חניה שטוחות ונוחות להליכה (לא משטח טרפז). המתקן עומד בתקן בטיחות המחמיר EN 14010.

קבצים להורדה