DE 52

DE 52

חניה סמויה של 2 רכבים מתחת לאדמה ואחד על המעבר

DE 52 הינו מכפיל חניה סמוי דו-קומתי, שבו חניות סמויות ממוקמות מתחת לחניות בגובה פני הקרקע. מתקן החניה מופעל באופן שקט ופונקציונלי, ויוצר חסכון משמעותי בשטח הבניין המיועד לחניה. מדובר בפתרון אידיאלי עבור פרויקטים של תמ"א 38/1, בהם קיים צורך ביצירת מקומות חניה מרובים על שטח בניין מצומצם.

מעבר לתוספת הערך המשמעותית עבור דיירי הבניין, ל-DE 52 יתרונות נוספים. מכפיל החניה זקוק לעומק בור מינימלי בלבד, ללא צורך בהעמקה מיותרת – מה שמוזיל את עלויות היישום. מעבר לחסכון בחומרי הבניה, ה-DE 52 חסכוני גם בצריכת החשמל השוטפת. בנוסף, DE 52 מסתמך על מערכת ניקוז סטנדרטית, ולא על מערכת מורכבת ויקרה. ערכים אלו יוצרים מתקן מתקדם, מודרני וידידותי לסביבה.

DE 52 מותאם לרמת שירות 1 של משרד התחבורה.

קבצים להורדה